• Avtorji oddaje


  Jože Dežman
  muzejski svetnik


  Monika Kokalj Kočevar
  kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije


  Irena Uršič
  kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije


  Majda Pučnik Rudl
  predsednica komisije vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic


  Marta Keršič
  Študijski center za narodno spravo


  Mirjam Dujo Jurjevčič
  Študijski center za narodno spravo

 • XML Feeds

12. 3. 2017, Slovenska zgodovina – dr. Peter Vodopivec

V oddaji Moja zgodba še zadnjič predstavljali poglavja iz knjige z naslovom Slovenska zgodovina in podnaslovom Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja, katere avtorji so Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec.

V studiu smo gostili zgodovinarja, znanstvenega svetnika dr. Petra Vodopivca, ki je avtor tretjega dela knjige od druge polovice 18. stoletja do začetka 21. stoletja. Je sicer avtor dela Od Pohlinove slovnice do samostojne države, ki opisuje preteklost našega ozemlja do konca 18. stoletja do konca 20. stoletja in popelje skozi slovensko zgodovino do prelomnega časa osamosvojitve. Za omenjeno izdajo je dr. Vodopivec prej omenjeno besedilo osvežil in dopolnil.

Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravil Jože Dežman:

5. 3. 2017, Vseposvojitev – 3 leta delovanja

V oddaji Moja zgodba smo gostili Romano Bider pobudnico in skrbnico spletnega portala Vseposvojitev.si, ki si prizadeva, da posvojimo žrtve zla druge svetovne vojne. Po imenskem seznamu žrtev, ki ga je sestavil Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani lahko posvojimo žrtev, ki je med ali neposredno po drugi svetovni vojni izgubila življenje. Gre za žrtve, ki so padle na različnih straneh, partizanski, domobranski, kot mobiliziranci, talci, taboriščniki, civilisti... Vsem je skupno, da jim je zlo druge svetovne vojne odvzelo življenje. Za njimi je ostala vrzel, rana, ki so jo najbolj občutili svojci. Po več kot sedemdesetih letih od konca težkih časov, si želimo da je že dozorel čas, ko lahko vse žrtve sprejmemo za svoje in začnemo s celjenjem nezaceljenih duševnih ran.

V pogovoru z Romano Bider smo se ozrli nazaj in naprej, levo in desno ter pregledali rezultate po treh letih delovanja. Prva ugotovitev je, da je posvojenih bistveno manj žrtve, kot je pobudnica menila v začetku. A vendar gre za začetek in število ni tisto, ki bi prvenstveno kazalo na uspešnost pobude.
V času treh let se je zgodilo več dogodkov, ki kažejo, da je pobuda aktivna in da z majhnimi koraki vendarle prispeva k zavedanju o naši travmatični zgodovini in hkrati k sočutnejši podobi naše domovine. Tako je bilo lani blagoslovljeno tudi virtualno e- pokopališče, slovesnosti ob tem dogodku pa se je na Sveti gori nad Gorico udeležil tudi predsednik Borut Pahor.

Poleg tega je v tej luči izšlo nekaj knjig, ob pokopu žrtev Hude jame so člani vseposvojitve, ti Varuhi spomina, organizirali molitvena bedenja na petih koncih Slovenije.

Romana Bider

Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravil Jože Bartolj:

26. 2. 2017, Slovenska zgodovina – dr. Vasko Simoniti

V oddaji Moja zgodba smo drugič govorili o knjigi z naslovom Slovenska zgodovina in podnaslovom Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja, katere avtorji so Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec.

Pomembna novost nove knjige oziroma dveh je tudi dodano bogato slikovno gradivo, okrog 900 fotografij, arhivskih dokumentov, razglednic, reprodukcij umetniških del in muzejskih predmetov, številni zemljevidi in rodovniki plemiških ter vladarskih rodbin. Avtorji poudarjajo, da je tako kot vsi strnjeni in zaokroženi zgodovinski prikazi tudi ta knjiga plod raziskovanj in spoznanj več generacij zgodovinarjev in drugih strokovnjakov. Delo noče biti, in tudi ni, samo zgodovina Slovencev, saj so na ozemlju, na katerem so živeli slovensko govoreči prebivalci, od nekdaj prebivali tudi ljudje drugih jezikovnih in etničnih skupnosti, ki pa so bili predolgo izrinjeni iz narodno zamejene zgodovinske podobe.

V studiu smo gostili priznanega slovenskega zgodovinarja, nekdanjega ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, ki je avtor drugega dela knjige od turških vpadov do prve polovice 18. stoletja.

Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravil Jože Dežman:

19. 2. 2017, Ciril Bačer - pričevanje

V oddaji Moja zgodba lahko poslušate pričevanje Cirila Bačerja.

Rodil se je leta 1926 v vasi Veliki Dol na Krasu. Star komajda 16 let je bil prisilno odveden v posebne bataljone italijanske vojske. Italijanska fašistična oblast je namreč že poleti 1940, ko je Italija vstopila v vojno, najprej izdala ukrep o razorožitvi in o premestitvi italijanskih vojakov slovenske narodnosti v posebne bataljone, v letih 1942 in 1943 pa je pospešeno, prisilno in preventivno mobilizirala tudi primorske mladoletnike, rojene v letih 1924, 1925 in 1926, da bi preprečila njihovo vključitev v partizansko gibanje. Po razpoložljivih dokumentarnih virih je italijanska fašistična vlada samo med avgustom 1942 in avgustom 1943 ustanovila najmanj 115 posebnih čet. Glede na dejstvo, da je bilo v vsaki četi okoli 150 vojakov, to pomeni, da so samo v enem letu v posebne delovne bataljone preselili in razkropili po celotni Italiji okoli 17.000 primorskih fantov in mož.

Ciril Bačer je bil v italijanskih posebnih bataljonih med najmlajšimi. Odveden je bil v Fossano, Savigliano in Torino, kjer je bil izkoriščen za delovno silo. Po kapitulaciji Italije, septembra 1943 se mu je posrečilo priti domov. Že po dveh dneh se je vključil v partizansko gibanje na Primorskem. Konec druge svetovne vojne je dočakal s še ne dopolnjenimi 19 leti in z ranjeno nogo.

Pričevanje je za poslušanje pripravila Irena Uršič.

12. 2. 2017, Slovenska zgodovina – prof. dr. Peter Štih

V oddaji Moja zgodba smo spregovorili o knjigi z naslovom Slovenska zgodovina in podnaslovom Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja, katere avtorji so Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec.

Pri založbi Modrijan so o knjigi med drugim zapisali:

Slovenska zgodovina je popotovanje po zgodovini ljudi na ozemlju, ki ga Slovenci danes v glavnem razumemo kot svoje in ki je v največji meri vključeno v sodobno državo Slovenijo. Delo je rezultat spoznanj sodobnega slovenskega zgodovinopisja, avtorji - Peter Štih, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec - so ugledni zgodovinarji oziroma zgodovinopisci, specialisti za posamezna obdobja naše zgodovine. Kot podlago za celostni prikaz slovenske zgodovine v »besedi in podobi« so uporabili knjigi Na stičišču svetov in Od Pohlinove slovnice do samostojne države, ki sta izšli pred leti pri Modrijanu in bili tudi ponatisnjeni, pa tudi raziskave in objave svojih učiteljev, kolegov in študentov. Delo je opremljeno s slikovnim, kartografskim in genealoškim gradivom, številne fotografije pa so v knjižni izdaji objavljene prvič.

Dr. Peter Štih in dr. Jože Dežman

V studiu smo najprej gostili akademika prof. dr. Petra Štiha, ki je avtor prvega dela knjige od prazgodovinskih kultur do turških vpadov.

Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravil Jože Dežman: