115. in 116. oddaja: Petovionec bere Janezova pisma sedmim Cerkvam v Razodetju

ViktorinSv. Viktorin Ptujski (+ 303), prvi latinski ekseget in prvi literarni ustvarjalec z današnjega slovenskega ozemlja, nam je zapustil samo Razlago Razodetja in iz nje v teh dveh katehezah prebiramo njegovo razlago sedmih pisem sedmim maloazijskih Cerkvam iz knjige Razodetja. Kaj lahko besedilo s konca prvega stoletja in njegova razlaga s konca tretjega stoletja pove Cerkvi v 21. stoletju. Kateri problemi ostajajo enaki in katere je treba hermenevtično predelati, da nam dajo smisel in pomen danes?

Katehezi, v kateri smo prebrali Viktorinove razlage pisem, sta bili na sporedu, prva 11. novembra 2023 in druga 9. decembra ob 21h v sklopu sobotnega duhovnega večera. Pripravil ju je br. Miran Špelič OFM.

Na tej povezavi je svetopisemsko besedilo iz knjige Razodetja na biblija.net.

Na tej povezavi je Viktorinova razlaga teh pisem.

Na tej povezavi bo mogoče prenesti zvočni posnetek prve kateheze v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Na tej povezavi bo mogoče prenesti zvočni posnetek druge kateheze v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tukaj pa boste lahko neposredno poslušali prvo katehezo

in tukaj drugo katehezo.

- ~ - ~ -

 

Viktorin Ptujski

 

Petovionec bere Janezova pisma sedmim Cerkvam v Razodetju

Razlaga Razodetja 1.7 – 3.3

1. 7. Sedmere Cerkve pa, ki jih poimensko kliče z njihovimi nazivi in jim je poslal pisma, niso omenjene zato, ker bi bile edine Cerkve ali poglavitne, temveč, ker pove vsem, kar pove eni. Nič se namreč ne razlikuje, če nekdo govori vodu, ki šteje le malo vojakov, ali pa po njem vsej vojski. Končno pa naj gre za Azijo, naj gre za ves svet, sedmere Cerkve so vse; tudi Pavel uči, da sedmerno imenovane pomenijo eno, katoliško.

Da bi najprej on sam to ohranil, ni presegel števila sedmih Cerkva, ampak je pisal Rimljanom, Korinčanom, Efežanom, Tesaloničanom, Galačanom, Filipljanom in Kološanom; potem je pisal posameznim osebam, da ne bi prekoračil števila sedmih Cerkva. Na kratko je povzel svoje oznanjevanje, ko je rekel Timoteju: Da boš pa vedel, kako se moraš vesti v božji hiši in kaj je Cerkev živega Boga.

O tej predpodobi beremo, da jo je po Svetem Duhu napovedal Izaija o sedmih ženah, ki so se oklenile enega moža. En mož pa je Kristus, ki ni rojen iz semena. Sedmere žene so Cerkve, ki dobivajo svoj kruh in so ogrnjene s svojimi oblačili ter prosijo, naj se jim odvzame njihova sramota, da se bo njegovo ime klicalo nad njimi. Kruh pa je Sveti Duh, ki hrani za večno življenje; svoj, njim obljubljen po veri; s svojimi oblačili, to je njim obljubljenimi, s katerimi se želijo pokriti. Končno pa pravi Pavel: Potrebno je, da si krhkost obleče neuničljivost in ta umrljivost neumrljivost. Da se odvzame njihova sramota: sramota je prvotni greh, ki se odvzame pri krstu in tako človek dobi ime kristjan, kar pomeni: Tvoje ime naj se kliče nad nami. V teh sedmih Cerkvah si moraš misliti, da gre za eno Cerkev.

8. Pisal jim je glede na to, kakšna je njihova vera in izvolitev. Pisal je tistim, ki se trudijo v svetu, delajo za sad svojega dela in so potrpežljivi; ko pa vidijo nekatere ljudi v Cerkvi, ki rušijo in sejejo bolezen, jih prenašajo, da ne bi prišlo do razkola; opominja jih samo glede ljubezni, v kateri ni vere, naj se spokorijo. Pisal je tistim, ki prebivajo v krutih krajih med preganjalci in vztrajajo v veri. Pisal je tistim, ki pod pretvezo usmiljenja uvajajo v Cerkev nedovoljeno in učijo druge, da potem tudi oni tako delajo. Pisal je tistim, ki so lahkomiselni v Cerkvi. Pisal je tistim, ki so brezbrižni in so kristjani le po imenu. Pisal je tistim, ki so sicer le skromno poučeni, a v veri trdno vztrajajo. Grajal je tiste, ki preučujejo Sveto pismo in se trudijo spoznati skrivnosti oznanjevanja, nočejo pa izvrševati božjega dela, to je usmiljenja in ljubezni. Vse spodbuja k pokori, vsem naznanja sodbo.

 

2. 1. V prvem pismu tako pravi: Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo potrpežljivost. Vem, da se trudiš, in vidim, da delaš in da si potrpežljiv; ne misli, da se bom dolgo mudil daleč od tebe. Vem, da ne moreš prenašati hudobnih in tistih, ki sebe imenujejo apostole. Odkril si, da so lažnivci. Potrpljenje imaš zaradi mojega imena. To vse se nanaša na pohvalo, in to nemajhno pohvalo. Toda tudi takšne može, takšno skupino in tako izvoljene ljudi je treba na vsak način opomniti, da ne bi bili oropani dobrin, ki jim gredo.

Pravi, da ima le malo zoper njih, ko reče: Opustil si svojo prvotno ljubezen. Spomni se, odkod si padel. Kdor pade, pade z visokega. In zato pravi: odkod, ker je treba na vsak način opravljati dela ljubezni vse do poslednjega časa; to je poglavitna zapoved. Končno pa, če tega ne stori, je zagrozil, da bo premaknil svečnik z njegovega mesta, to je, da bo razkropil ljudstvo.

Vem, da sovražiš početje nikolajevcev, ki ga tudi sam sovražim. To se nanaša na pohvalo. Početje nikolajevcev: nekaj časa je že, kar so si lažnivi in kužni ljudje pod imenom diakona Nikolaja naredili krivoverstvo, da so iz malikom darovanega mesa izganjali hudega duha, da bi ga bilo mogoče jesti, in da je vsak, ki je prešuštvoval, dobil spravo osmi dan. Zato hvali tiste, ki jim je pisal. Takšnim in tako velikim možem je obljubil drevo življenja, ki je v raj raju njegovega Boga.

2. Naslednje pismo razkriva naslednji način življenja druge skupine in njenih navad. Končno pravi: Vem, da ste ubogi in da se trudite – vendar ste bogati; ve namreč, da je bogastvo za takšne skrito pri njem. Pozna tudi obrekovanje s strani Judov, ki zanj niso Judje, marveč Satanova shodnica, ker jih zbira Antikrist. Njim pravi, naj vztrajajo vse do smrti in: Kdor bo vztrajal, ga druga smrt ne bo prizadela, to je, ne bo kaznovan v podzemlju.

3. Tretja skupina svetih pokaže može, ki so močni v veri in se ne plašijo pred preganjanjem. Toda ker so med njimi nekateri nagnjeni k nedovoljenemu popuščanju, pravi: Bojeval se bom proti njim z mečem svojih ust, to je, povedal bom svojo zapoved in primerjal s tem, kar boste storili. Kajti nekoč je bil znan nauk Balaama, ki je učil staviti pohujšanje pred oči Izraelovih sinov, jesti malikom darovane jedi in nečistovati. On je namreč dal ta nasvet kralju Moabcev in je tako pohujšal ljudstvo. Pravi: Tudi vi imate ljudi, ki sledijo takemu nauku in pod pretvezo usmiljenja zavajate druge. Pravi: Zmagovalcu bom dal od skrite mane. Skrita mana je nesmrtnost, beli dragulj je posvojitev za božjega otroka, novo ime je kristjan.


4. Četrta skupina pomeni plemenite vernike, ki se vsak dan trudijo in opravljajo večja dela. Toda tudi tam pokaže na lahkomiselne ljudi, ki dajejo nedovoljeno spravo in so pozorni na nova preroštva, in jih graja. Opominja pa druge, ki jim to ne ugaja in poznajo malopridnosti nasprotnika – s tem zlom in zvijačami skuša nakopati nevarnosti nad glavo vernikov – in zato pravi: Ne bom vam nalagal drugega bremena – to je, nisem vam naložil bremena izpolnjevanja postave; to pomeni drugo breme – da bi obdržali to, kar imate, dokler ne pridem. In kdor bo zmagal, temu bom dal oblast nad narodi, to je, postavil ga bom za sodnika nad drugimi svetimi. In dal mu bom zvezdo danico; obljubil je namreč prvo vstajenje. Zvezda danica namreč preganja noč in naznanja luč, to je začetek dneva.

Cerkev v Sardah3. 1. Peta skupina, izvolitev ali način življenja svetih razkriva brezbrižne ljudi, ki v svetu delajo drugače, kakor bi bilo treba. Za dela so malomarni in so kristjani le po imenu. Zato jih spodbuja, če bi se na kakšen način mogli rešiti s tem, da se odvrnejo od nevarne brezbrižnosti. Pravi: Okrépi, kar je bilo mrtvo; ne najdem namreč, da bi bila tvoja dela popolna pred mojim Gospodom. Ni namreč dovolj, da drevo živi in zeleni, sadu pa nima. Tako ni dovolj imenovati se kristjan in se za kristjana priznavati, ne pa imeti kristjanovih del.

2. Šesta skupina je razkrita kot izvolitev najboljšega načina življenja, navade svetih, tistih namreč, ki so ponižni v svetu in neuki v Svetem pismu, a se vere nepremično oklepajo. V nobenem primeru se iz strahu ne odmaknejo od vere. Zato jim pravi: Pred vami sem na stežaj odprl vrata, in doda: Ker si ohranil besedo moje potrpežljivosti – s tako majhno močjo –, bom tudi jaz obvaroval tebe v uri preizkušnje. Da bi takšni spoznali njegovo slavo, ne pusti niti, da bi bili izročeni v skušnjavo. Pravi: Kdor bo zmagal, bo postal steber v svetišču Boga. Steber pa je okras zgradbe, to je, kdor bo vztrajal, bo dosegel v Cerkvi tolikšno plemenitost.

3. Tudi ta izvolitev, sedma skupina, razkriva bogate ljudi, vernike, postavljene na visoke položaje. Toda ti verujejo kot bogataši, pri katerih se po domovih razpravlja o Svetem pismu, zunaj pa nihče ne more spoznati, ali so verni ali ne. To je, hvalijo se, govorijo, da znajo vse, in se zanašajo na svojo književno izobrazbo, za dela pa jim ni mar. Zato jim pravi, da niso ne mrzli ne vroči, to je, niti neverni niti verni; vsem so namreč vse. In ker je tisti, ki ni ne mrzel ne vroč, nujno mlačen, tako da zbuja gnus, pravi: Izpljunil ga bom iz svojih ust. Nikomur ni neznano, kako je gnus osovražen; tako tudi takšni ljudje, ko bodo izvrženi. Toda ker je čas za pokoro, pravi: Svetujem ti, da kupiš od mene prečiščenega zlata, to je, če boš mogel na kak način za Gospodovo ime kaj pretrpeti. Pravi: In z mazilom si natri oči, to je, da boš tisto, kar rad spoznavaš iz Svetega pisma, skušal uresničiti z deli. Če se takšni ljudje iz velikega propada vrnejo k veliki pokori, niso v korist samo sebi, ampak morejo mnogim koristiti; zato jim je obljubil nemajhno plačilo, to je: sedeti na sodnem prestolu.

 

Prevod br. Miran Špelič OFM

Viktorin Ptujski, Razlaga razodetja, Celje 1999.

 

114. oddaja: Ignacij spodbuja Tralce k edinosti

IgnacijIgnacij Antiohijski (+ ok. 115), Petrov naslednik na antiohijskem sedežu, je bil kot starček obsojen na smrt pri zvereh na igrah v Rimu. Ko so ga peljali v mučeništvo, se je srečeval z maloazijskimi krščanskimi skupnostmi in nekaterim tudi napisal priložnostna pisma, tako tudi kristjanom v Tralah (današnji Aydın v Turčiji), nedaleč od Efeza in Smirne. Ena njegovih večjih skrbi je bila edinost v Cerkvi. Že takrat!

Kateheza, v kateri smo prebrali celotno pismo Tralcem, je bila na sporedu 14. oktobra 2023 ob 21h v sklopu sobotnega duhovnega večera. Pripravil jo je br. Miran Špelič OFM.

Na tej povezavi je celotno Ignacijevo pismo Tralcem.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tukaj pa lahko katehezo neposredno poslušate. 

Preberi več

113. oddaja: Tertulijan moli za vladarje, ki ga preganjajo

TertulijanTertulijan (+ ok. 220), oče latinske teologije, ne daje točnih napotkov, kako ravnati v politiki, ampak podaja načela, ki so bila koristna tako v antiki, v času preganjanj, kot danes. Druga Tertulijanova dela so na voljo v izdaji Tertulijanovih del, ki je opisana na tej povezavi.

Kateheza je bila na sporedu 9. septembra 2023 ob 21h v sklopu sobotnega duhovnega večera. Pripravil jo je br. Jan Dominik Bogataj OFM, ki je besedila tudi prevedel.

Na tej povezavi so predstavljeni odlomki iz Tertulijanovih del, obravnavanih v tej katehezi.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tukaj pa lahko katehezo neposredno poslušate. 

 

- ~ - ~ -

Preberi več

112. oddaja: Bogoslužje Janeza Zlatoustega po naše

Nedavno je izšel slovenski prevod Božje liturgije Janeza Zlatoustega in v katehezi je predstavljenih nekaj odlomkov teh bogoslužnih besedil, ki s svojo starodavnostjo in duhovno globino nagovarjajo ne le vzhodne kristjane, ki jim je to glavna oblika maše, ampak tudi nas.

Na tej povezavi je knjigo mogoče naročiti.

Kateheza je bila na sporedu 12. avgusta 2023 ob 21h v sklopu sobotnega duhovnega večera. Pripravil jo je br. Jan Dominik Bogataj OFM, ki je besedila tudi prevedel.

Na tej povezavi so predstavljeni odlomki iz Služebnika.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tukaj pa lahko katehezo neposredno poslušate. 

- ~ - ~ -

BOŽJA LITURGIJA

Bizantinsko-slovanski obred

KerubKerubski spev

Mi, ki kêrube skrivnostno predstavljamo in prepevamo oživljajoči Trojici trikrat sveto pesem, odvrzimo sedaj vsako posvetno skrb.

Da sprejmemo Kralja vsega stvarstva, ki ga nevidno nosijo angelski zbori. Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Tiha molitev duhovnika med kerubsko pesmijo

Nihče od teh, ki so vklenjeni v telesne pohote in naslade, ni vreden, da pristopi ali se približa ali služi tebi, Kralj slave, kajti tebi služiti je nekaj velikega in strašnega celo samim nebeškim močem. Vendar pa si se zaradi svojega neizrekljivega in neizmernega človekoljubja učlovečil, ne da bi se pri tem spremenil ali zamenjal svoje bistvo, ter si nam postal naš veliki duhovnik in si nam kot Vladíka vsega izročil sveto opravilo te javne in nekrvave daritve. Ti edini, Gospod, naš Bog, vladaš nebesom in zemlji ter sediš na kêrubskem prestolu, ti si Gospod sêrafov in Kralj Izraela, ti si edini sveti in prebivaš v svetih. Tebe torej prosim, edinega dobrega in naklonjenega za uslišanje: ozri se name, svojega grešnega in nekoristnega služabnika, in očisti mojo dušo in srce slabe vesti. Po moči svojega Svetega Duha me usposobi, da odet z milostjo duhovništva pristopim k tej tvoji sveti mizi ter posvetim tvoje sveto in prečisto Telo in častítljivo Kri. K tebi prihajam in priklanjam svojo glavo ter te prosim: ne obrni svojega obličja od mene niti me ne odrini od svojih otrok, temveč mi daj milost, da ti, tvoj grešni in nevredni služabnik, prinesem te darove. Ti, Kristus, naš Bog, si namreč tisti, ki daruje in je darovan, ki sprejema in se razdaja, tebi izkazujemo slavo, s tvojim brezpočelnim Očetom in s tvojim presvetim in dobrim in oživljajočim Duhom, zdaj in vselej in na veke vekov. Amen.


Odlomek anafore iz bogoslužja svetega Bazilija

Vladíka vseh, Gospod, Bog Oče, vsemogočni in vreden poklona; res se spodobi in je pravično in lepo, da te zaradi tvojega prelepega veličastva hvalimo, ti pojemo, te slavimo, se ti klanjamo, se ti zahvaljujemo in proslavljamo tebe, edinega resničnega Boga, ter ti s skrušenim srcem in ponižnim duhom darujemo to našo duhovno daritev, kajti ti si nam dal spoznati svojo resnico. In kdo more opisati tvojo moč, razglasiti vso tvojo slavo ali oznaniti vsa tvoja dela v vsakem času! Vladíka vseh, Gospod nebes in zemlje in vsega stvarstva, vidnih in nevidnih reči, ki sediš na prestolu slave in se oziraš v globine: ti si večen, neviden, nedoumljiv, neizrekljiv in nespremenljiv, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, velikega Boga in Odrešenika, našega upanja, ki je izraz tvoje ljubezni, pečat istolíkosti, podoba Očeta, živa Beseda, resnični Bog, predvečna modrost, življenje, posvečenje, moč, prava luč, v kateri se je razodel Sveti Duh – Duh resnice, dar posinovljenja, poroštvo prihodnje dediščine, začetnik večnih dobrot, oživljajoča moč, praizvor posvečenja; po njem okrepljena ti služi vsaka duhovna in umna stvar ter ti prepeva večni slavospev, kajti vse je tvoja last. Tebe hvalijo angeli, nadangeli, prestoli, gospostva, vladarstva, oblasti, moči in mnogooki kêrubi, tebe obdajajo sêrafi, s šestimi perutmi eni, s šestimi perutmi drugi: z dvema perutma si zakrivajo svoje obličje, z dvema noge in z dvema letajo ter neprestano vzklikajo drug drugemu glasne slavospeve.

* * *

Največji ikonostas na svetu, Bukarešta S temi blaženimi močmi, človekoljubni Vladíka, tudi mi grešniki kličemo in govorimo: resnično si svet in presvet in veličastvo tvoje svetosti nima meja. Svet si v vseh svojih delih, kajti s pravičnostjo in pravo razsodbo si vse izvršil nad nami. Ustvaril si človeka iz zemeljske prsti in ga oblikoval po svoji podobi, o Bog. Postavil si ga v raj veselja ter mu obljubil nesmrtno življenje in uživanje večnih dobrot za izpolnjevanje tvojih zapovedi. Ker pa ni poslušal tebe, pravega Boga, ki si ga ustvaril, in se je pustil zapeljati lažnivi kači, je umrl zaradi svoje pregrehe in izgnal si ga, o Bog, s svojo pravično sodbo iz raja na ta svet ter ga vrnil zemlji, iz katere je bil vzet. Dal si mu prerojenje v zveličanje po samem tvojem Kristusu. Nisi uničil, o Dobri, svoje stvari, nisi pozabil dela svojih rok, temveč si ga zaradi svoje milosrčne milosti mnogokrat obiskal: preroke si pošiljal, čudeže si delal po svojih svetnikih, ki so ti v vsakem rodu všeč, govoril si nam po ustih svojih služabnikov prerokov in nam napovedal prihodnje odrešenje. Dal si nam zapovedi v pomoč in nam postavil angele za varuhe. Ko pa je prišla dopolnitev časov, si nam spregovoril po svojem Sinu samem, s katerim si osnoval vekove. On je odsvit tvoje slave, očrt tvoje hipostaze, ki vse vzdržuje z besedo svoje moči, a nima za plen enakosti s teboj, Bog in Oče. Čeprav je večni Bog, je prišel na zemljo in prebival z ljudmi. V sveti Devici se je učlovečil, se izpraznil, sprejel podobo hlapca in postal podoben našemu bednemu telesu, da bi nas napravil podobne svojemu veličastvu. Ker je po človeku prišel greh na svet in z grehom smrt, je tvoj edinorojeni Sin, ki je v tvojem naročju, Bog in Oče, in je bil rojen iz žene, svete Bogoródice in vedno device Marije, in je bil pod postavo, blagovolil obsoditi greh s svojim telesom, da tisti, ki so umrli v Adamu, oživijo v tvojem Kristusu. Živel je na tem svetu, dal zveličavne nauke, nas odvrnil od lažnivega malikovalstva in nas privedel k spoznanju tebe, pravega Boga in Očeta. Izbral nas je za svoje izvoljence, kraljevo duhovništvo in svet rod. Očistil nas je z vodo in posvetil s Svetim Duhom. Izročil se je kot odkupnina za smrt, v kateri smo ječali, prodani zaradi greha. S križem je šel v pekel, da bi vse napolnil s samim seboj in ozdravil smrtne bolezni. Vstal je tretji dan in vsemu mesu pokazal pot k vstajenju od mrtvih, kajti nemogoče je bilo, da bi bil Začetnik življenja podvržen uničenju. On je prvenec umrlih, prvorojenec izmed mrtvih, da bi tako bil sam vse in med vsemi prvi. Šel je v nebesa, sedi v višavah na desnici tvojega veličastva in se bo zopet vrnil, da povrne vsakomur po njegovih delih. Zapustil nam je v spomin svojega zveličavnega trpljenja to, kar smo darovali po njegovi zapovedi. Ko je hoté šel v prostovoljno, nikdar pozabno in oživljajočo smrt, je v noči, ko se je predal za življenje sveta, vzel kruh v svoje svete in prečiste roke, daroval tebi, Bogu in Očetu, se zahvalil, blagoslovil, posvetil, razlomil.


Tropar za praznik Zaspanja presvete Bogoródice (15. avgusta)

Z rojstvom si ohranila svoje devištvo, z zaspanjem nisi zapustila sveta, Bogoródica. V življenje si se preobrazila, Mati resničnega življenja, in s svojimi molitvami naše duše rešuješ smrti.

 

111. oddaja: Zenon Veronski odkriva novokrščencem njihov horoskop

 

Zenon VeronskiZenon Veronski († 371), po rodu iz severne Afrike, je po učiteljski karieri postal menih, dokler ga niso leta 362 izbrali za veronskega škofa. Najstarejši podatki o njem izvirajo iz pisem Ambrozija Milanskega. Ohranjenih je okoli 90 njegovih govorov, kasneje pa se je napletlo o njem mnogo legend, tudi o mučeniški smrti, ki pa v tistem času ni verjetna in tudi ni potrjena od sodobnikov.

V tem biseru krščanske retorike nagovarja tiste, ki bodo prejeli krst, in poda kratko katehezo na podlagi dvanajstih znamenj zodiaka. Različna ozvezdja ponujajo namige za vzporednice s Kristusovimi deli in zgodovino odrešenja. Po analogiji s tem, kar je bilo v navadi ob novem rojstvu, da so namreč pogledali, pod kakšnimi zvezdami se je rodil otrok, Zenon zdaj svojim katehumenom, prerojenim v krstu, ponuja »krščanski horoskop«, edinega, ki ga bodo smeli in morali upoštevati novokrščenci, ko bodo sprejeli vero v Jezusa Kristusa.

Kateheza je bila na sporedu 8. julija 2023 ob 21h v sklopu sobotnega duhovnega večera.

Na tej povezavi je obravnavani odlomek iz Zenonovega govora novokrščencem.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tukaj pa lahko katehezo neposredno poslušate.

~ ~ ~

Preberi več