60. oddaja: Avguštin o smrti in vstajenju

Sv. Avguštin (354 - 430), škof v severnoafriškem Hiponu, je svojim vernikom razlagal Janezov evangelij, in to v 124 govorih (Govori o Janezovem evangeliju). Jezusov nočni pogovor z Nikodemom, ko mu je sebe primerjal s kačo, ki jo je Mojzes povzdignil v puščavi na drog, je ta veliki pridigar razložil tako, kot si lahko preberemo in poslušamo spodaj.

Kateheza (že šestdeseta patristična!) je bila na sporedu v soboto 10. marca 2018 ob 21:00 v terminu sobotnega duhovnega večera.
Tu je na voljo besedilo prebranega odlomka v formatu PDF.
Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

~ - ~ - ~

 

Sv. Avguštin

V Kristusovi smrti je umrla smrt

Razprava o Janezovem evangeliju 12,10-12

Jezus je prišel dol in umrl ter nas s samo smrtjo rešil smrti. Smrt ga je usmrtila in on je usmrtil smrt. In veste, bratje, da je ta smrt prišla na svet po hudičevi nevoščljivosti. »Bog ni naredil smrti«, pravi Sveto pismo, »niti se ne veseli propada živih; vse je ustvaril, da biva« (Mdr 1, 13-14). A kaj pravi tam? »Smrt je prišla na svet po hudičevi nevoščljivosti« (Mdr 2,24). Hudič človeka ne bi zapeljal v smrt s silo, ker ni imel te moči, da bi ga prisilil, imel pa je zapeljivo nevoščljivost. Če se ti ne bi strinjal, hudič ne bi ničesar storil. Tvoja privolitev, o človek, te je zapeljala v smrt. Od umrljivega smo rojeni umrljivi, iz neumrljivih smo postali umrljivi. Od Adama naprej so vsi ljudje umrljivi. Jezus pa, Božji Sin, Božja Beseda, po kateri je vse nastalo, edini enak Očetu, je postal umrljiv, kajti »Beseda je meso postala in prebivala med nami« (Jn 1,14).

Sprejel je torej smrt in jo obesil na križ. Umrljivi so rešeni po tej smrti. Gospod omenja to, kar se je pri starih zgodilo v podobi, ko pravi: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi se nihče, ki vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje« (Jn 3,14-15). O velika skrivnost! Tisti, ki so jo brali, so jo poznali. Naj potem poslušajo bodisi tisti, ki niso brali, bodisi tisti, ki so jo brali ali slišali in jo slučajno pozabili. Izraelsko ljudstvo je v puščavi umiralo zaradi kačjih pikov (prim. 4 Mz 21,6-9). Na kupe mrtvih je bilo. To je bila božja kazen, ki biča in tepe in tako vzgaja. Tam se je pokazala velika skrivnost prihodnjih reči. Sam Gospod pravi v tem odlomku, da ne sme nihče drugače razlagati, kar sama Resnica napo­veduje o sebi. Gospod je namreč rekel Mojzesu, da naj naredi bronasto kačo in jo obesi na les v puščavi, izraelsko ljudstvo pa naj opozori, da če bo kača koga pičila, naj pogleda to kačo, ki je bila obešena na lesu. In zgodilo se je: ljudje, ki jih je kača pičila in so jo pogledali, so bili ozdravljeni.

Kaj so kače, ki pikajo? Grehi umrljivega mesa! Kdo je kača, ki je bila povzdignjena? Gospodova smrt na križu! Ker je smrt od kače, je dobila podobo kače. Kačji pik je smrt, Gospodova smrt je življenje! Pogledajo kačo, da bi kača ne imela več moči. Kaj je to? Pogledajo smrt, da bi smrt ne imela več moči. Toda čigavo smrt pogledajo? Smrt življenja! Če se lahko reče ‘smrt življenja', in ker se lahko reče, čudovito zveni. Toda, ali se ne bo smelo reči, kar se je moralo zgoditi? Ali se naj obotavljam reči, kar je Gospod hotel zame storiti? Ali ni življenje Kristus? In vendar je na križu Kristus. Ali ni življenje Kristus? In vendar je umrl Kristus. Toda v Kristusovi smrti je umrla smrt, ker je mrtvo življenje uničilo smrt, ker je polnost življenja pogoltnila smrt. V Kristusovem telesu je smrt použita. Tako bomo tudi mi ob vstajenju rekli, ko bomo že zmagoslavno peli: »Smrt, kje je tvoja borba? Smrt, kje je tvoje želo?« (1 Kor 15,54).

Zdaj pa se ozrimo v križanega Kristusa, da bomo ozdravljeni greha. On pravi: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje« (Jn 3,14-15). Kakor ni nihče umrl od kačjega pika, kdor je pogledal tisto kačo, tako je ozdravljen od pikov, ki jih povzročijo grehi, kdor v veri pogleda Kristusovo smrt. Toda oni so bili ozdravljeni od smrti za časno življenje, Kristus pa pravi: »Da bi imeli večno življenje« (Jn 3,16). To je namreč razlika med podobo in resnico: podoba zagotavlja časno življenje, resnica sama, ki jo je tista podoba napovedala, pa zagotavlja večno življenje.

»Bog namreč ni poslal svojega Sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi svet po njem samem rešil« (Jn 3,17). Ker ima torej nalogo zdravnika, je prišel zdravit bolnika. Kdor noče izpolnjevati zdravnikovih naročil, se sam zapiše smrti. Odrešenik je prišel na svet. Zakaj se je imenoval Odrešenik sveta, če ne zato, da bi svet rešil, in ne, da bi ga sodil. Nočeš, da te zveliča? Sam se boš obsodil. In kaj naj rečem: da se boš obsodil! Glej, kaj pravi: Kdor vanj veruje, ne bo sojen; kdor pa ne veruje, – kaj misliš, da bo rekel drugega kakor, da bo obsojen. Pa pravi: »Je že obsojen!« (Jn 3,18). Sodba se še ni pojavila, toda obsodba je že bila. Gospod namreč pozna svoje, pozna tiste, ki vztrajajo do venca, ki vztrajajo za ogenj. Na svojem gumnu pozna pšenico, pozna pleve, pozna vsejano, pozna ljuljko. »Kdor ne veruje, je že sojen« (Jn 3,18). Zakaj je že sojen? »Ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina« (Jn 3,18).

Prevedel Miran Sajovic SDB.

 

59. oddaja: Gregorij Veliki o Benediktovi sestri Sholastiki

Sv. Sholastika (ok. 430 - 546), sestra sv. Benedikta, je bila deležna pozornosti sv. Gregorija Velikega v njegovih Dialogih, kjer je opisoval življenje svetnikov krščanskega zahoda. Po izročilu naj bi bila Benediktova dvojčica, živela pa je v samoti blizu velike bratove ustanove na Monte Cassinu. Gregorij opisuje v našem odlomku pretresljivo moč njene molitve. Berilo je vzeto iz Bogoslužnega branja.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 10. februarja 2018 ob 21:00 v terminu sobotnega duhovnega večera.
Tu je na voljo besedilo prebranega odlomka v formatu PDF.
Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

~ - ~ - ~

Sv. Gregorij Veliki

Več je zmogla, ker je več ljubila

Pogovori 2, 33

Sholastika, sestra svetega Benedikta, se je že v otroški dobi posvetila Gospodu. K bratu je prihajala na obisk vsako leto enkrat. Božji mož ji je prihajal naproti ne daleč od samostanskih vrat do bližnjega samostanskega posestva.

Tako je bilo tudi tistega dne. Sholastika je prišla do posestva, brat pa ji je prišel naproti v spremstvu nekaterih učencev. Ves dan so preživeli v slavljenju Boga in svetih pogovorih in, ko se je zmračilo, so skupaj večerjali.

Ker so se sveti pogovori zavlekli v pozen čas, je Benediktova sestra zaprosila: »Prosim te, ne zapusti me nocoj, do jutra se pogovarjajva o veselju nebeškega življenja.« On pa je odgovoril: »Kaj govoriš, sestra? Ne morem ostati zunaj celice.«

Ko je Sholastika slišala bratovo odločno besedo, je sklenila roke in jih položila na mizo. Naslonila se je z glavo nanje in molila k vsemogočnemu Gospodu. Ko je dvignila glavo, pa se je razdivjala nevihta z bliskanjem, grmenjem in nalivom, da se niso mogli ne častiti Benedikt in ne njegovi spremljevalci ganiti iz prostora, kjer so sedeli.

Sveti mož pa se je užalostil in začel tarnati: »Vsemogočni Bog naj ti odpusti, sestra; kaj si mi storila!« Ona pa mu je odgovorila: »Vidiš, prosila sem tebe, pa me nisi poslušal. Zato sem prosila Boga in on me je slišal. Sedaj le pojdi, če moreš, pusti me in se vrni v samostan.«

Tako je Benedikt, ki ni bil voljan ostati, ostal mimo svoje volje. Prebedeli so vso noč in se drug ob drugem hranili s svetimi pogovori o duhovnem življenju.

Nič čudnega ni, da je Sholastika dosegla več kot brat. Njeno ravnanje je bilo v skladu z Janezovimi besedami: Bog je ljubezen. Upravičeno je več zmogla, ker je bolj ljubila.

A glej! čez tri dni je bil božji mož v celici. Ko je dvignil oči v nebo, je videl dušo svoje sestre, ki je zapuščala telo in se v podobi golobice dvignila proti nebeškim dvorom. Razveselil se je tolikšne sestrine slave in se zahvalil vsemogočnemu Bogu s pesmimi in hvalnicami. Poslal je brate, da so njeno telo prinesli v samostan in ga položili v grob, ki ga je pripravil zase.

In uresničile so se besede, po katerih niti grob ne more ločiti teles, katerih srca so bila vedno eno v Gospodu.

PL 66, 194-196

 

58. oddaja: Elred Rievalski - učitelj duhovnega prijateljstva

ElredSv. Elred Rievalski (1110 - 1167) je sicer živel po obdobju cerkvenih očetov, vendar je v mnogočem še vedno njim enak, saj piše in razmišlja bolj na njihov kot na način sodobnoh sholastikov. Rodil se je v Angliji v duhovniški družini v prelomnih časih, ko se je po vdoru Normanov otoška Cerkev začela oblikovati bolj kontinentalno (to je rimsko). Povsem ga prevzame nov, meniški način življenja, ki ga sreča v Rievaulxu, kjer postane magister novincev in pozneje opat. Njegovo najznamenitejše delo je dialog z naslovom Duhovno prijateljstvo. Iz konkretnih izkustev življenja v prijateljstvu in globokega razmisleka o njem zna spregovoriti onstran svojega časa in nas močno nagovarja in nas uči še danes. Pokaže na neoprava prijateljstva, ki nevarno ogrožajo posameznika in skupnost; in vodi k pravemu priajteljstvu, ki je zanj Božji dar in tudi orodje odrešenja.

Knjiga Duhovno prijateljstvo je izšla kot letni dar Marijine kongregacije slovenskih duhovnikov in bogoslovcev pri Slomškovi založbi/Ognjišču; prevedel jo je Gregor Lavrinec.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 13. januarja 2018 ob 21:00 v terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo prebranih odlomkov iz Duhovnega prijateljstva v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Povezava na knjigo v spletni knjigarni Ognjišča.

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

-~-~-~-

Preberi več

57. oddaja: Sv. Ambrozij poroča o Marijinem obisku pri Elizabeti

AmbrozijAmbrozij Milanski (+ 397) je iz kariere v državni upravi - bil je cesarski namestnik za vso severno Italijo - prestopil v služenje Božjemu ljudstvu v Cerkvi. Bil je še katehumen, ko so ga izbrali za milanskega škofa. Teologije se je očil tudi od grških avtorjev. Njegova Razlaga Lukovega evangelija, od koder je vzet pričujoči odlomek, se tako močno opira na Origena (+ 253). Drzne primerjave in izpeljave nas izzivajo še danes.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 9. decembra 2017 ob 20:30 v terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo prebranih odlomkov iz Razlage Lukovega evangelija v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

Preberi več

56. oddaja: Sveti Martin, mali Mars, izpod Sulpicijevega peresa

Sv. MartinSulpícij Sevêr (ok. 360 - ok. 440) je v svojem najznamenitejšem delu Življenje svetega škofa Martina popisal življenje tega svetnika (316-397), še preden je ta dopolnil svoj življenjski tok na zemlji, tako prepričan je bil v njegovo svetništvo. Njegovo slavo je potem širil še s pismi, kjer je opisal njegovo smrt, in z Dialogi, v katerih se je skupaj s prijatelji vpričo radovedne množice menihov spominjal dogodkov iz njegovega življenja. Martin, doma iz panonske Savarije (Sombotelja), je namreč iz povsem poganskega okolja in iz vojašnice prišel v sam vrh krščanskega življenja, do svetosti, ki si jo je pridobil v samostanu in na škofovskem sedežu, saj je bil menih in obenem škof v Toursu. Tam je na pot za seboj - namreč iz poganstva v krščanstvo - popeljal velike množice. Današnji čas ponovnega popoganjenja kliče po zgledih temeljitega pokristjanjevanja.

Še letos bo pri Mohorevi izšlo Martinovo berilo, ki vsebuje vse Sulpicijve spise o sv. Martinu.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 11. novembra 2017 ob 20:30 v terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo prebranih odlomkov o sv. Martinu v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.