• Avtorji oddaje


  Jože Dežman
  muzejski svetnik


  Monika Kokalj Kočevar
  kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije


  Irena Uršič
  kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije


  Majda Pučnik Rudl
  predsednica komisije vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic


  Marta Keršič
  Študijski center za narodno spravo


  Mirjam Dujo Jurjevčič
  Študijski center za narodno spravo

 • XML Feeds

1. 9. 2019, Ljudmila Belcijan - Dekle iz ozadja zgodovine

Gorenjski muzej Kranj je v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem pripravil razstavo z naslovom Dekle iz ozadja zgodovine - Ljudmila Belcijan in njena pot v Afriko z družino kneza Pavla Karađorđevića. Še do sredine septembra 2019 je na ogled v Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju, Glavni trg 4. Soavtorja razstave sta Alenka Pipan in dr. Marko Frelih.


Dr. Marko Frelih in Alenka Pipan

Kdo je bila Ljudmila Belcijan?

Ljudmila (Milka) Belcijan se je rodila 16. septembra 1924 v Vinjah (Dol pri Ljubljani) mami Mariji (rojeni Virt) in očetu Janezu. V družini so bili štirje otroci, poleg Ljudmile še Mimi, Jože in Franc. Družina Belcijan se je v Predoslje preselila v najeto hišo. Tam je Ljudmila končala šest razredov osnovne šole. V Ljubljani je obiskovala šiviljski tečaj, saj je želela postati učiteljica ročnih del. Kot 15-letno dekle se je izpopolnjevala v kranjski šiviljski delavnici Macarol.

Bližina gradu Brdo je vplivala na prebivalce Predoselj, še posebej po letu 1935, ko je postal poletna rezidenca družine kneza Pavla Karađorđevića, regenta Kraljevine Jugoslavije. Ljudmila Belcijan je bila najprej zaposlena na gradu Brdo, nato še na Belem dvoru v Beogradu. Opravljala je različna dela kot sobarica, perica, likarica, šivilja in varuška Pavlove hčere, princese Elizabete.


Ljudmila Belcijan

Kraljevina Jugoslavija je pod knezom Pavlom pristopila k trojnemu paktu, da bi se izognila vojaškemu spopadu s Hitlerjevo Nemčijo in z Mussolinijevo Italijo. 27. marca 1941 je vojska izvedla državni udar, strmoglavila vlado, ukinila regentstvo ter razglasila mladoletnega kralja Petra II. za polnoletnega. Kneza Pavla z družino so prisilili k umiku v Kenijo do jezera Naivasha (severno od Nairobija), kjer so bili internirani pod britanskim nadzorom. Z njimi je odšla tudi Ljudmila Belcijan. Britanske oblasti so marca 1943 knezu Pavlu zaradi slabega zdravstvenega stanja odobrile preselitev v Johannesburg v Južni Afriki. Tam se je Ljudmila decembra 1945 prvič poročila in si ustvarila novo življenje. Knez Pavle je oktobra 1948 z družino odpotoval v Švico, leta 1952 so se preselili v Pariz, kjer je leta 1976 knez umrl. Pavlova žena, kneginja Olga, si je do konca življenja dopisovala z Ljudmilo, se je zelo zanimala za njeno družino v Afriki in v vsakem pismu vprašala, kako je z njenimi domačimi v Sloveniji, ki jih je Ljudmila obiskovala na sedem ali osem let.

Kako je sploh prišlo do razstave o njej in kakšno gradivo je na ogled?

Ljudmila Belcijan, v drugem zakonu poročena de Lange, je svoje spominsko gradivo iz Afrike zapustila svoji nečakinji Zvonki Podboršek. Ta je večino gradiva v letih 2018 in 2019 predala Gorenjskemu muzeju. Ljudmilino življenjsko pot so zaznamovale večkratne selitve, povezane z njeno zaposlitvijo pri kraljevem namestniku Pavlu Karađorđeviću. Gradivo je obetalo vtise o življenju v Afriki, a Ljudmila je imela hudo domotožje. To je razvidno predvsem iz njenih dnevnikov, ki jih je začela pisati na Belem dvoru leta 1941. V njih zelo pogosto omenja svojo družino in vaško življenje s prijatelji. Misli najpogosteje zaključi s spomini na dom, z močno željo po vrnitvi in molitvijo. Njena zapuščina je pomemben vir za raziskovanje zgodovine vsakdanjega življenja v Predosljah z okolico, hkrati pa ponuja edinstven vpogled v življenje mladega dekleta, ki je na pragu druge svetovne vojne nepričakovano in v naglici za vedno zapustilo domovino.

Pridobljeno gradivo med drugim obsega tri dnevnike iz let 1941 in 1943, dve spominski knjigi, zvočni posnetek na diktafonu, album z znamkami, preko 140 pisem, 50 razglednic, 250 fotografij, 20 različnih dokumentov in nekaj osebnih predmetov (broška, verižice, uhani). Med gradivom sta še dve knjigi o knezu Pavlu, ki jih je Ljudmilina nečakinja Zvonka dobila v dar od princese Elizabete ob obisku v Beogradu maja 2014.

Zakaj sodelovanje Gorenjskega in etnografskega muzeja?

Ob preučevanju zapuščine Ljudmile Belcijan se je Gorenjski muzej povezal s Slovenskim etnografskim muzejem, ki načrtno dokumentira slovenske stike z Afriko, in z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enoto za Gorenjsko Kranj. Pričujoča razstava je predstavitev pridobljenega gradiva, ki odpira številne možnosti za raziskovanje, predvsem med sorodniki in znanci Ljudmile Belcijan. Že med pripravo razstave je muzej obiskala njena vnukinja, v stikih pa so tudi s sorodniki v Južni Afriki in potomci zaposlenih na gradu Brdo pred drugo svetovno vojno. Nedavno so pridobili 40 fotografij in 6 pisem, evidentirali pa 23 fotografij in 4 razglednice. Dokumentacijo si želijo še naprej dopolnjevati, da bi bila zgodba o Ljudmili Belcijan, dekletu iz ozadja zgodovine, čim bolj popolna.

Prisluhnite oddaji, ki jo je vodil Jože Bartolj:

25. 8. 2019, Temna stran meseca II: Drago Jančar, Alenka Puhar

Na posvetu Temna stran meseca II, ki je potekal novembra 2018 v prostorih Državnega sveta RS so avtorji podali razmislek o tem, kako je s »temno stranjo« slovenske polpretekle zgodovine danes. S svojima prispevkoma sta na posvetu sodelovala tudi Drago Jančar, pobudnik polemičnega ugovora na stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju, in Alenka Puhar, prav tako ena glavnih snovalk razstave Temna stran meseca pred 20. leti. Najprej lahko poslušate razmišljanje pisatelja Draga Jančarja, ki pravi, da so njegovi spomini na ustvarjanje temne razstave sicer svetli, a je dvajset let pozneje videti, da je bil njihov takratni pogled na kulturno, razumevajočo, sočutno in tolerantno prihodnost nekoliko preveč optimističen. Njegov prispevek je zaradi bolezni prebrala dr. Andreja Valič Zver.

Temna stran meseca 20 let pozneje, publika, foto: p. Ivan Rampre

V drugem delu oddaje pa lahko prisluhnete anglistki, književnici, publicistki, prevajalki in urednici Alenki Puhar. Njen tokratni članek je nosil naslov In Hilde Hahn pristane v desničarskem gnezdu, v njej pa je predstavila mlado Avstrijko z židovskimi predniki, ki je bila v v t.i. dachavskem procesu obsojena na smrt. Od vseh so edino njo „pomilostili" na dolgo zaporno kazen.

Alenka Puhar

S tema prispevkoma smo zaključili z mednarodno konferenco Temna stran meseca II, ki jo je novembra 2018 organiziral Študijski center za narodno spravo, v sodelovanju s sorodnimi inštitucijami iz Slovenije in tujine.

Tudi tokratno oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

18. 8. 2019, Temna stran meseca II: Ivo Jevnikar, Janez Suhadolc

Tokrat lahko prisluhnete sedmi oddaji v nizu, kjer predstavljamo referate s posveta Temna stran meseca II, ki je potekal novembra 2018 v Ljubljani. Nocoj bomo prisluhnili Ivu Jevnikarju in Janezu Suhadolcu.

Ivo Jevnikar

Ivo Jevnikar je slovenski časnikar in javni delavec iz Trsta. Bil je zaposlen v slovenskem uredništvu javne radiotelevizijske družbe RAI v Trstu, nazadnje kot glavni urednik. Članke in razprave o narodnostnih in političnih vprašanjih ter o krajevni polpretekli zgodovini objavlja v tržaški reviji Mladika in drugih revijah in zbornikih v zamejstvu in matični Sloveniji, tokrat pa je spregovoril o težavnem odkrivanju zamejske temne strani meseca. Kot ugotavlja avtor, Temna stran meseca med rojaki v zamejstvu v Italiji pred 20. leti ni imela velikega odmeva. Po 20 letih pa se miselnost in ustaljeni vzorci med Slovenci v Italiji spreminjajo zelo počasi, čeprav so glede spoznavanja temne polpreteklosti dočakali kar nekaj raziskovalnih dosežkov.

Janez Suhadolc

V drugem delu oddaje lahko prisluhnete arhitektu, pisatelju in dramatiku Janezu Suhadolcu, ki je v svojem razmišljanju spregovoril o svetli in temni usodi slovenskih umetnikov v času pred, med in po drugi svetovni vojni. Mnogi umetniki so se ob pravem času prilagodili »novi stvarnosti«, nekatere je povojni čas porinil na obrobje družbe, nekateri so se izselili, posamezniki pa so bili celo ob življenje. Janez Suhadolc je bil pred 20. leti oblikovalec razstave Temna stran meseca.

Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

11. 8. 2019, Temna stran meseca II: Milko Mikola, Ivan Klemenčič

Na konferenci Temna stran meseca II je sodeloval širok spekter domačih in tujih raziskovalcev ter strokovnjakov, ki so s svojimi prispevki spodbudili k razmišljanju o spoštovanju človekovega dostojanstva in spregovorili o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah le teh. Prisluhnete lahko dr. Milku Mikoli in dr. Ivanu Klemenčiču.

Milko Mikola

Zgodovinar dr. Milko Mikola je svoje raziskovalno delo posvetil predvsem proučevanju povojne komunistične represije v Sloveniji. Sprva je proučeval predvsem povojne nasilne razlastitve premoženja, nato pa je začel proučevati tudi druge še neraziskane oblike povojne komunistične represije. Danes bo v prispevku z naslovom Viri za proučevanje povojne represije v Sloveniji predstavil arhivsko gradivo, ki je nastalo pri delovanju Ozne in Udbe. Prav tako je za proučevanje te problematike pomembno arhivsko gradivo Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in drugih komisij, v poštev pa pridejo tudi ustni viri - pričevanja žrtev povojnega komunističnega nasilja.

Ivan Klemenčič

V drugem delu oddaje pa lahko spremljate razmišljanje dr. Ivana Klemenčiča, v prispevku z naslovom Slovenska avantgarda, novi razred in mafija do danes, v katerem razmišlja o povojnemu komunističnem totalitarizmu in obdobju tranzicije. Dr. Ivan Klemenčič je doktoriral na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Vodil je Glasbeno zbirko NUK in Muzikološki inštitut ZRC SAZU. S kritičnimi prispevki o slovenski družbenopolitični stvarnosti se oglaša od časov slovenske pomladi.

Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

4. 8. 2019, Temna stran meseca II: Lovro Šturm in Tamara Griesser Pečar

Prisluhnete lahko dvema prispevkoma z mednarodne konference Temna stran meseca II, ki je potekala novembra 2018, v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo v Državnem svetu RS. Tam sta s svojimi razmišljanji sodelovala tudi dr. Lovro Šturm in dr. Tamara Griesser Pečar.

Lovro Šturm

Dr. Lovro Šturm je slovenski pravnik in politik in nekdanji član Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Dr. Šturm objavlja in nastopa na številnih znanstvenih srečanjih doma in v tujini, danes pa bomo prisluhnili njegovemu prispevku z naslovom Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Prispevek prikazuje ozadje delovanja ljudskih sodišč, politične pritiske in druge značilnosti kazenske in upravnokazenske represije. Zgodovinska dejstva, zabeležena v številnih dokumentih, listinah in strokovnih zgodovinskih delih, pričajo o izvensodnih povojnih pobojih, političnih kazenskih procesih, eksekucijah prebežnikov na državni meji ter o zlorabah oblasti za ohranjanje enostrankarskega sistema in preprečevanje demokracije.

Tamara Griesser Pečar, foto: p. Ivan Rampre

Sledi prispevek dr. Tamare Griesser Pečar, z naslovom, Katoliška Cerkev, sovražnik številka ena? V njem avtorica ugotavlja, da režimski zgodovinarji Cerkev še vedno pavšalno obtožujejo kolaboracije z nacionalsocialističnim in fašističnim okupatorjem. Ideološki in propagandni boj proti Katoliški cerkvi se je tudi po padcu komunizma v Sloveniji nadaljeval. Negativen prikaz katoliške Cerkve srečujemo tudi drugod po Evropi, vendar je odnos do nje v Sloveniji drugačen kot v zahodni Evropi. Dr. Tamara Griesser Pečar je slovenska zgodovinarka, ki se ukvarja s preučevanjem obdobja od propada Avstro-Ogrske do prvih let po drugi svetovni vojni. Predvsem pa se ukvarja z zgodovino katoliške Cerkve v Sloveniji v obdobju od 1941 do 1990.

Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.