• Avtorji oddaje


  Jože Dežman
  muzejski svetnik


  Monika Kokalj Kočevar
  kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije


  Irena Uršič
  kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije


  Majda Pučnik Rudl
  predsednica komisije vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic


  Marta Keršič
  Študijski center za narodno spravo


  Mirjam Dujo Jurjevčič
  Študijski center za narodno spravo

 • XML Feeds

11. 8. 2019, Temna stran meseca II: Milko Mikola, Ivan Klemenčič

Na konferenci Temna stran meseca II je sodeloval širok spekter domačih in tujih raziskovalcev ter strokovnjakov, ki so s svojimi prispevki spodbudili k razmišljanju o spoštovanju človekovega dostojanstva in spregovorili o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah le teh. Prisluhnete lahko dr. Milku Mikoli in dr. Ivanu Klemenčiču.

Milko Mikola

Zgodovinar dr. Milko Mikola je svoje raziskovalno delo posvetil predvsem proučevanju povojne komunistične represije v Sloveniji. Sprva je proučeval predvsem povojne nasilne razlastitve premoženja, nato pa je začel proučevati tudi druge še neraziskane oblike povojne komunistične represije. Danes bo v prispevku z naslovom Viri za proučevanje povojne represije v Sloveniji predstavil arhivsko gradivo, ki je nastalo pri delovanju Ozne in Udbe. Prav tako je za proučevanje te problematike pomembno arhivsko gradivo Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in drugih komisij, v poštev pa pridejo tudi ustni viri - pričevanja žrtev povojnega komunističnega nasilja.

Ivan Klemenčič

V drugem delu oddaje pa lahko spremljate razmišljanje dr. Ivana Klemenčiča, v prispevku z naslovom Slovenska avantgarda, novi razred in mafija do danes, v katerem razmišlja o povojnemu komunističnem totalitarizmu in obdobju tranzicije. Dr. Ivan Klemenčič je doktoriral na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Vodil je Glasbeno zbirko NUK in Muzikološki inštitut ZRC SAZU. S kritičnimi prispevki o slovenski družbenopolitični stvarnosti se oglaša od časov slovenske pomladi.

Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

4. 8. 2019, Temna stran meseca II: Lovro Šturm in Tamara Griesser Pečar

Prisluhnete lahko dvema prispevkoma z mednarodne konference Temna stran meseca II, ki je potekala novembra 2018, v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo v Državnem svetu RS. Tam sta s svojimi razmišljanji sodelovala tudi dr. Lovro Šturm in dr. Tamara Griesser Pečar.

Lovro Šturm

Dr. Lovro Šturm je slovenski pravnik in politik in nekdanji član Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Dr. Šturm objavlja in nastopa na številnih znanstvenih srečanjih doma in v tujini, danes pa bomo prisluhnili njegovemu prispevku z naslovom Začetek revolucionarnega kazenskega prava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni in po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Prispevek prikazuje ozadje delovanja ljudskih sodišč, politične pritiske in druge značilnosti kazenske in upravnokazenske represije. Zgodovinska dejstva, zabeležena v številnih dokumentih, listinah in strokovnih zgodovinskih delih, pričajo o izvensodnih povojnih pobojih, političnih kazenskih procesih, eksekucijah prebežnikov na državni meji ter o zlorabah oblasti za ohranjanje enostrankarskega sistema in preprečevanje demokracije.

Tamara Griesser Pečar, foto: p. Ivan Rampre

Sledi prispevek dr. Tamare Griesser Pečar, z naslovom, Katoliška Cerkev, sovražnik številka ena? V njem avtorica ugotavlja, da režimski zgodovinarji Cerkev še vedno pavšalno obtožujejo kolaboracije z nacionalsocialističnim in fašističnim okupatorjem. Ideološki in propagandni boj proti Katoliški cerkvi se je tudi po padcu komunizma v Sloveniji nadaljeval. Negativen prikaz katoliške Cerkve srečujemo tudi drugod po Evropi, vendar je odnos do nje v Sloveniji drugačen kot v zahodni Evropi. Dr. Tamara Griesser Pečar je slovenska zgodovinarka, ki se ukvarja s preučevanjem obdobja od propada Avstro-Ogrske do prvih let po drugi svetovni vojni. Predvsem pa se ukvarja z zgodovino katoliške Cerkve v Sloveniji v obdobju od 1941 do 1990.

Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

28. 7. 2019, Temna stran meseca II: Milček Komelj, Andrej Aplenc

Na mednarodni konferenci Temna stran meseca II, ki je potekala novembra 2018 v Državnem svetu, v Ljubljani sta s svojimi razmišljanji sodelovala tudi dr. Milček Komelj in mag. Andrej Aplenc.

Milček Komelj

Akademik prof. dr. Milček Komelj je upokojeni profesor umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Napisal je vrsto knjig, študij, esejev, kritik in komentarjev ter izdal tri pesniške zbirke. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Evropske akademije znanosti in umetnosti. V članku z naslovom Temna stran meseca v luči slovenske likovne umetnosti 20 let pozneje, so zajeta opažanja ob 20-letnici razstave Temna stran meseca, v luči poznejše likovne ustvarjalnosti in odnosa do nje. Odpira se vprašanje, kako se je umetnost do danes odzvala na našo državno osamosvojitev in na uveljavljanje demokracije po njej ter na trdoživa nasprotovanja njenim pridobitvam.

Andrej Aplenc

Mag. Andrej Aplenc, nekdanji politični zapornik na Golem otoku, je predstavil članek z naslovom Psi lajajo, karavana gre naprej. V njem nas seznanja z interesi Globoke države, ki so večkrat prikriti, ki gradijo na aferah, zato, da bi zastrli pogled na resnične probleme in ki še vedno upravljajo s centra moči. Globoka država označuje politične razmere, v katerih ima ena skupina odločilen vpliv na odločitve, ki jih sprejema vlada.

Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

21. 7. 2019, Temna stran meseca II: Vasko Simoniti, Aleš Berger

Objavljamo prispevke z mednarodne konference Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje, ki je potekala novembra 2018, v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo, Evropske platforme spomina in vesti, Konrad-Adenauer-Stiftunga in sorodnih institucij iz Evrope.

 

Najprej lahko prisluhnete upokojenemu rednemu profesorju za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Vasku Simonitiju in njegovemu prispevku z naslovom Neprav(n)a država. V svojem razmišljanju ugotavlja, da je med deklariranimi načeli in dejansko stvarnostjo v naši državi občutna razlika, ki jo pogojuje nepremagana dediščina totalitarnega in avtoritarnega režima. Država je namreč dolžna delovati tako, da svojemu državljanu med drugim zagotavlja predvsem zaščito in svobodo. Prispevek skuša odgovoriti na vprašanje, kakšno obliko države uživamo državljani Republike Slovenije.

 

Vasko Simoniti, foto: p. Ivan Rampre

V nadaljevanju sledi prispevek urednika, prevajalca, gledališkega in literarnega kritika ter literarnega zgodovinarja Aleša Bergerja, ki je predstavil članek z naslovom Narodni heroji na pročeljih osemletk. Avtor ugotavlja, da gre pri poimenovanju osnovnih šol v Sloveniji za tri sklope: imenovane so lahko po kraju, v katerem delujejo, po umetniku, znanstveniku, narodnem buditelju ali po osebi iz časa druge svetovne vojne, ki se je tako ali drugače izpostavila v boju proti okupatorju ali bila njegova žrtev. Avtorja zanimajo številčna in vsebinska razmerja med slednjima sklopoma, pri čemer se izkaže, da je osnovnih šol, ki se imenujejo po narodnih herojih, borcih in partizanskih odredih, še zmeraj osupljivo veliko.

 

Aleš Berger

Prisluhnite oddajo, ki sta jo za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič.

 

14. 7. 2019, Temna stran meseca II: Janez Janša, Jože Dežman

Nadaljujemo s predvajanjem prispevkov z mednarodne konference Temna stran meseca II, ki je potekala novembra 2018 v Državnem svetu, v Ljubljani. Konferenco je organiziral Študijski center za narodno spravo, v sodelovanju s sorodnimi inštitucijami iz Slovenije in tujine.

Tokrat lahko prisluhnete dvema sodelujočima na posvetu in sicer Janezu Janši in dr. Jožetu Dežmanu.

Janez Janša je član častnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti, poslanec Državnega zbora RS, nekdanji politični zapornik, dvakratni premier slovenske vlade, minister za obrambo v osamosvojitveni vojni in pomemben voditelj slovenske pomladi.

Janez Janša, foto: p. Ivana Rampre

V drugem delu pa lahko prisluhnete razmišljanju znanega slovenskega zgodovinarja in muzejskega svetnika v Gorenjskem muzeju Kranj dr. Jožeta Dežmana. Predstavil je članek z naslovom Človekove pravice na Temni strani meseca 1998 - 2018. V njem ugotavlja, da smo v republiki Sloveniji od leta 1998 spremenili marsikaj, tako glede spoznavanja zločinov titoizma kot odškodovanja žrtev. Velike so bile spremembe razmerij tako v strokovnih javnostih kot v javnem spominu, nadvse dinamično pa je bilo na drugi strani tudi odzivanje raznih centrov moči.

Jože Dežman

Ob tem namenjamo nekaj pozornosti nagradi Platforme evropskega spomina in vesti. Nagrajenec za leto 2018 je bil Oleg Sencov. Ukrajinski filmski ustvarjalec in pisatelj s Krima, ki je bil po ruski priključitvi Krima aretiran in ga je rusko sodišče obsodilo na 20 letno zaporno kazen. Zdaj jo prestaja v Sibiriji. V znak protesta je začel Sencov maja 2018 z gladovno stavko, ki jo je oktobra zaradi zdravstvenih težav prekinil. Sencov je bil v letu 2018 tudi dobitnik nagrade Saharov Prize, ki jo podeljuje Evropski parlament. Nagrada Saharova se podeljuje posameznikom in skupinam ljudi, ki so svoje življenje posvetili zaščiti človekovih pravic in svobodi mišljenja. Nagrado Platforme evropskega spomina in vesti na posvetu v Državnem svetu je v imenu nagrajenca prevzel ukrajinski veleposlanik Mykhailo Brodovych.

Prisluhnite oddaji, ki sta jo za predvajanje pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič: