Kategorija: Uncategorized

75. oddaja: Avguštin kaže pot k edinosti

Sv. Avguštin (354-430), škof v severnoafriškem Hiponu, je že naš stari znanec pri radijskih katehezah, danes je z nami že sedmič. Ko je stopil v polemiko z donatisti, jih je skušal pripeljati k edinosti Cerkve. Do neke mere mu je to uspelo, v polnosti pa… more »

74. oddaja: Evharistija pri očetih

Evharistija je bila središče življenja Cerkve od njenih začetkov. Med prvimi kristjani se je uveljavilo ime "zahvala" (evharistija) in ne "lomljenje kruha", "Gospodova večerja" ali kaj drugega, kar se je tudi uporabljalo v tistih časih. more »

73. oddaja: Beda Častitljivi moli Magnificat

Beda Častitljivi, srednjeveški angleški menih benediktinec, razlaga Marijino hvalnico Magnificat. more »

72. oddaja: Kromacij Oglejski o Jezusovih in naših skušnjavah

      Sv. Kromacij OglejskiRazprave o Matejevem evangeliju 14 Mt 4,1-11  1. Nato sledi: Tedaj je Duh odvedel Jezusa, [in kar sledi do] je bil naposled lačen.1 O neprimerljiva Gospodova potrpežljivost in zgled občudovanja vredne ponižnosti… more »

71. oddaja: Fortunacijan Oglejski o obilnem ulovu

Fortunacijan Oglejski o obilnem ulovu Fortunacijan Oglejski (ok. 300 – ok. 370) je bil škof afriškega rodu, ki pa je bil na čelu oglejske krščanske skupnosti v letih med ok. 340 in ok. 370. Njegov lik in delo sta nam bolj poznana šele v zadnjem času, k… more »