Kategorija: Uncategorized

79. oddaja: Janez Damaščan brani podobe

Sv. Janez Damaščan (ok. 676 - 749) je zadnji med vzhodnimi cerkvenimi očeti. Živel je že pod islamsko oblastjo in se iz državne službe umaknil v samostan sv. Saba v Jeruzalemu. Tam je zbiral teološko dediščino in jo posredoval v dogmatičnem zborniku Vir spoznanja, od koder je tudi pričujoči odlomek, ki govori o svetih podobah. Smo namreč v času ikonoklazma, ko so ikone uničevali, ker je bizantinski cesar prepovedal njihovo češčenje. Janez je teološko utemeljil pomen ikon, ki so postale ena temeljnih značilnosti vzhodnega krščanstva. more »

78. oddaja: Hieronim nas uvaja v Sveto pismo

Sv. Hieronim (ok. 345 - 419/20), katerega 1600-letnico smrti obhajamo in ki je doma iz še ne odkritih Stridon, ki pa so bile najverjetneje nekje na današnjem slovenskem ozemlju, je veliki prevajalec Svetega pisma iz izvirnih jezikov v latinščino. Njegov… more »

77. oddaja: Z romarico Egerijo počastimo Križ

      ~~~ PEREGRINATIO EGERIAE     XLVIII.1. Enkainía se imenuje dan, na katerega je bila posvečena sveta cerkev na Golgoti, ki jo imenujejo Martirij. Na isti dan pa je bila posvečena tudi sveta cerkev v Vstajenju, na kraju, kjer je Gos… more »

76. oddaja: Spremenjenje, ki spreminja

Besedila o Jezusovi spremenitvi na gori je razlagal br. Jan Dominik Bogataj.     more »

75. oddaja: Avguštin kaže pot k edinosti

Sv. Avguštin (354-430), škof v severnoafriškem Hiponu, je že naš stari znanec pri radijskih katehezah, danes je z nami že sedmič. Ko je stopil v polemiko z donatisti, jih je skušal pripeljati k edinosti Cerkve. Do neke mere mu je to uspelo, v polnosti pa… more »