55. oddaja: Marij Viktorin v himnah o Trojici

Marij Vikorin (+ po 362), doma iz severne Afrike, slaven učitelj govorništva v Rimu, novoplatinski filozof, je zapustil poganstvo šele v poznih letih in se dal krstiti. To njegovo dejanje je bilo zelo odmevno; še desetletja zatem so ga Avguštinu prijatelji dajali za zgled, o čemer piše v Izpovedih. Po spreobrnjenju je Marij Viktorin napisal delo Proti Ariju in nekaj razlag Pavlovih pisem, v tej katehezi pa bomo prisluzhnili odlomkom njegovih Himn o Trojici, ki na pesniški način povzemajo vsebino protiarijanskih spisov. So čudovito besedilo za kontemplativno in slavilno molitev.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 14. oktobra 2017 ob 20:30 v terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomkov iz Himn o Trojici v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

- ~ - ~ -

Preberi več

54. oddaja. Avguštin in Božje mesto

AvguštinSv. Avguštin (354 - 430), upravičeno znan kot največji zahodni cerkveni oče, je odprl vse svoje srce v Izpovedih, ki jih je zmolil pred Bogom; svoj um pa je najbolj razkril v veličastni apologiji O Božjem mestu (De civitate Dei), ki jo je pisal več kot desetletje. K pisanju so ga pripravile obtožbe poganov, češ da so kristjani krivi za padec Rima, ko so ga leta 410 oplenili Alarikovi Goti. Avguštin s filozofskimi in pravnimi argumenti, seveda pa tudi z močnim teološkim nabojem zavrne vsa ta natolcevanja, obenem pa razodene mojstrski pogled na teologijo zgodovine. Bog je gospodar vseh časov.

Avguštin v uvodu zlasti poudari, da se morajo poganski Rimljani zahvaliti za življenje krščanstvu, saj so barbari - ki so že bili kristjani - v nasprotju z vojnim pravom zagotovili nedotakljivost vsem, ki so se zatekli v cerkve. Pogani česa takega niso storili nikoli v svoji zgodovni. Delo še ni prevedeno v slovenščino, prevod počasi šele nastaja.

Kateheza bo na sporedu v soboto 9. septembra 2017 ob 20:30 v terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomka z začetka dela O Božjem mestu v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

Preberi več

53. oddaja: Gregorij Nazianški o Kristusu bogočloveku

Gregorij NazianškiSv. Gregorij Nazianški (ok. 330 - 390), v vzhodnem izročilu imenovan tudi preprosto Gregorij Teolog ali Bogoslovec, je eden treh velikih Kapadočanov, ki so v 4. stol. oblikovali teološko misel tudi v boju zoper arianizem, ki Jezusu ni priznaval prave in popolne božanske narave. Seveda pa so ob tem razmisleku povedali veliko več, ko so odstirali globine skrivnosti Svete Trojice. Gregorij je bil za kratek čas tudi voditelj pravoverne skupnosti v prestolnici Carigradu (patriarh), ravno dovolj, da je pripravil koncil leta 381, potem pa se je umaknil v Kapadokijo. Zlasti so znameniti njegovi Teološki ali Bogoslovni govori. Kmalu pričakujemo izid slovenskega prevoda.

Katehezo je posredoval br. Jan Dominik Bogataj OFM.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 12. avgusta 2017 ob 20:30 v terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomkov iz Tretjega bogoslovnega govora Gregorija Nazianškega v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

Preberi več

51. in 52. oddaja: Irenej Lyonski uči Marcijana in nas "vodilo vere"

Sv. IrenejSv. Irenej Lyonski (+ ok. 202) je prvi krščanski veliki teolog. Doma je bil iz Smirne v Mali Aziji, kjer je v mladosti poslušal Janezovega učenca sv. Polikarpa (49. kateheza), potem pa nekako prišel v galski Lugdunum, današnji Lyon v Franciji, kjer je postal voditelj krščanske skupnosti (škof). Prav on je med prvimi spregledal nevarnost markionizma, ki zavrača Staro zavezo, in gnosticizma, ki v evangelij vnaša nekrščanski dualizem, vse to pa zapisal v delu Zoper krivoverstva, ki ga imamo samo v latinskem prevodu. Ohranjeno je še eno njegovo delo, Epideixis oziroma Prikaz apostolskega oznanila, ki je nekakšen povzetek prejšnjega, to pa v armenščini. V prvi katehezi bomo prebrali predgovor (posvetilo in kratek opis dela), v drugi pa, kako se to delo samo začne. Upati smemo, da kmalu izide slovenski prevod v knjižni obliki.

Prva kateheza je bila na sporedu v soboto 10. junija, druga pa 8. julija 2017 ob 20:30 v novem terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Prikaza apostolskega oznanila v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek prve kateheze v formatu MP3 (desni klik, shrani kot);
na tej povezavi pa posnetek druge kateheze.

Tu pa boste lahko prvo katehezo tudi neposredno poslušali.

Tukaj pa drugo:

Preberi več

50. oddaja: Perpetua piše pred svojim mučeništvom

Perpetua (+ ok. 202) je verjetno prva krščanska avtorica. Bila je katehumena iz plemenite kartažanske družine. Skupaj s sužnjo Felicito in z drugimi so jo aretirali v preganjanjih kristjanov pod cesarjem Septimijem Severom. V ječi je zapisala, kaj se je tam godilo, neznani redaktor, očividec njihovega trpljenja, pa je njeno delo potem dopolnil s svojim pričevanjem. Tako je nastal zapis z naslovom Trpljenje Perpetue in Felicite. Njena vera je tudi danes nam lahko v močno spodbudo.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 11. marca 2017 ob 20:30 v novem terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomkov iz Trpljenja Perpetue in Felicite v formatu PDF.