35. oddaja: Atenagorovo Poslanstvo za kristjane pri Marku Avreliju

Atenagora je bil atenski filozof iz 2. stoletja po Kr., ki se je spreobrnil v krščanstvo. Prodornost svojega uma je postavil v službo obrambe krščanstva, ki so ga napadali ne le s krvavimi preganjanji, ampak tudi z neutemeljenim obtoževanjem v javnem mnenju. Tako so kristjanom podtikali ateizem, ker niso imeli templjev, razvratne orgije, ker so slišali, da se vsi ljubijo med seboj, in kanibalizem, ker se je govorilo, da jedo telo Božjega Sina. Atenagora se je svojim bratom v veri postavil v bran in predstavil, kako pa v resnici živijo Kristusovi učenci. V katehezi tega meseca je pred nami odlomek iz njegovega dela Poslanstvo, ki ga je naslovil na cesarja Marka Avrelija in njegovega sina in naslednika Komoda. Zato ga štejemo med zgodnje apologete.

Kateheza je bila na sporedu 9. decembra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Atenagorovega Poslanstva v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

Preberi več

34. oddaja: Klemen Rimski miri Korinčane

Klemen Rimski miri Korinčane

Klemen RimskiSv. Klemen Rimski (+ ok. 98) je bil tretji naslednik apostola Petra pri vodenju rimske krščanske skupnosti. Je kristjan judovskega rodu, ki dobro pozna to, kar mi danes imenujemo Stara zaveza. Dobro tudi ve, da sta rimsko Cerkev utemeljila apostola Peter in Pavel. Ko je v Korintu izbruhnil znotrajcerkveni spor in so uporniki odstavili legitimno vodstvo, je posegel rimski škof in korintske kristjane spodbudil k slogi in edinosti. To Pismo Korinčanom je edini Klemenov pristen spis, ki se je ohranil še iz prvega stoletja. T. i. Drugo pismo Korinčanom in morje legend o njem niso pristni.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 11. novembra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Klemenovega Pisma Korinčanom v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

Preberi več

33. oddaja: Hermasovo videnje stolpa

Hermasovo videnje stolpa

 

Dobri pastir

Karizmatični laik Hermas, eden iz skupine prerokov v rimski Cerkvi, po pričevanju zgodovinarjev brat papeža Pija, je imel 6 videnj in 10 podob, ko je prejel še 12 zapovedi, vse to pa popisal v spisu z naslovom Pastir, ki sodi med t. i. apostolske očete. Delo je ponekod uživalo kanoničnost: to pomeni, da so ga tam imeli za del Svetega pisma in ga brali pri bogoslužju. Teološko je sicer šibko, ima pa bogat moralni nauk in vsebuje vrsto spodbud za poglobljeno krščansko življenje v dobrodelnosti in pričakovanju Jezusovega drugega prihoda. Močna je tudi njegova cerkvenostna razsežnost.

Odlomek, ki mu bomo prisluhnili, govori o stolpu, ki predstavlja Cerkev z njenimi mnogoterimi člani. Iz podob razbiramo, kakšna je bila tedanja skupnost, obenem pa lahko najdemo tudi spodbude, kakšno naj bo naše občestvo.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 14. oktobra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Hermasovega Pastirja v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.


Preberi več

32. oddaja: Pismo Diognetu brani kristjane

Pismo Diognetu brani kristjane

požarTo delo neimenovanega avotrja s konca 2. stoletja je biser zgodnje apologetske literature, ko se je mlado krščanstvo prvič srečalo s helenističnim svetom in se postavilo zase. Ker so kristjane napadali ne le fizično s preganjanji, ampak tudi z javnim mnenjem, so ti pokazali, kaj verujejo, kako častijo Boga in kako sploh res živijo. Tako so želeli pobiti predsodke med nenaklonjeno javnostjo. Edini ohranjeni rokopis (prepis) tega dela je zgorel leta 1870 skupaj s strasburško knjižnico.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 9. septembra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Pisma Diognetu v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

Preberi več

31. oddaja: Mojzes vidi Boga v temi

Sv. Gregorij iz Nise

Mojzes vidi Boga v temi

Gregorij iz NiseSv. Gregorij iz Nise (ok. 335-394) se je rodil v svetniški družini v Kapadokiji (današnja osrednja Turčija). Brat Bazilij ga je uvajal v govorniške spretnosti, a pozneje ni šel takoj za njim v meniško življenje, ampak se je lotil posvetne kariere, toda ne za dolgo časa. Tudi on se je pridružil mnogim sorodnikom v redovnem življenju. Kot teolog je bil zelo prodoren in globok tudi v mistiki. Čeprav se je boril za pravo vero, pa se je znal dvigniti nad tedanje polemike.

Njegovo najznamenitejše duhovno delo je Mojzesovo življenje, kjer po svetopisemski eksegezi pokaže Mojzesa kot zgled duhovnega življenja za vsakega kristjana.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 12. avgusta 2015 ob 20h.

Tu je na voljo Greorijevo besedilo v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

--- ~~~ ---

Sv. Gregorij iz Nise


 

Mojzes vidi Boga v temi


Mojzesovo življenje II, 162-166

 

temni oblak162. Kaj nam hoče povedati Mojzesov vstop v temni oblak in da je na ta način v njem videl Boga? Kar je tu povedano, je na videz v protislovju s tem, kar je povedano o prvem bogojavljanju. Tedaj se je Bog prikazal v luči, zdaj pa se v temi.

Ne mislimo, da se te podrobnosti v pripovedi ne ujemajo z našim duhovnim zrenjem. Prav s tem nas Sveto pismo uči, da je spoznanje Božje skrivnosti luč za tiste, ki se mu približajo. Tema pa je brezbožnost, a tema se razblini, ko vstopimo v luč. Bolj pa ko um napreduje in v popolnejši pozornosti in razumevanju dojema resničnost, bolj jasno tudi uvideva, da je Božja narava nespoznatna.

 

163. Samo če pustimo ob strani vsa čutna spoznanja in to, kar ima samo videz resničnosti, bomo lahko z naporom razmišljanja prodrli v globino, dokler ne bomo dosegli nevidnega in nespoznatnega; tedaj bomo videli Boga. V tem je namreč resnično zaznavanje tega, kar iščemo, v tem ga res vidimo, namreč v nevidenju. To, kar iščemo, namreč presega vsako spoznanje, saj ga z vseh strani kot tema obdaja nespoznatnost. Zato tudi vzvišeni Janez, ki se je znašel v svetli temi, pravi: »Boga ni nikoli nihče videl« (Jn 1,18). Tako trdi, da je spoznanje Božjega bistva nedosegljivo ne le ljudem, ampak sleherni razumni naravi.

 

164. Ko je torej Mojzes zaradi spoznanja postal večji, trdi, da je videl Boga v temi. To pomeni, da je takrat spoznal, da je po naravi božansko tisto, kar presega vsako spoznanje in dojemanje. Piše namreč: »Mojzes je vstopil v temo, kjer je bil Bog.« Kateri Bog? Tisti, »ki si je postavil temo za skrivališče« (Ps 17,12), kakor pravi David, ki je bil vpeljan v neizrekljive skrivnosti notranjega svetišča.

 

165. Ko je Mojzes prišel tja, se je znova po besedi poučil o tem, kar se je prej naučil od teme. Tako je, kot menim, za nas ta nauk toliko trdnejši, ker ga je potrdil Božji glas. Najprej božanska beseda prepove, da bi karkoli ljudem znanega primerjali z božanskim. Vse namreč, kar se s približnim umevanjem na osnovi razumljive podobe ali z ugibanjem naumi o Božji naravi, je malik in ne oznanja Boga.

 

166. Krepost pobožnosti se deli na dva dela. Eden vodi k božanskemu, drugi pa zadeva izpopolnjevanje nravi (tudi čisto življenje namreč sodi k pobožnosti). Mojzes se najprej nauči tistih stvari, ki jih je treba poznati o Bogu – poznati ga pomeni, da mu ne pripisujemo nič od tega, kar prihaja iz človeškega razumevanja. Potem se pouči še o drugi plati kreposti in se nauči, s kakšnim ravnanjem naše krepostno življenje dosega popolnost.

 

Mojzes

Prevedel br. Miran Špelič OFM