51. in 52. oddaja: Irenej Lyonski uči Marcijana in nas "vodilo vere"

Sv. IrenejSv. Irenej Lyonski (+ ok. 202) je prvi krščanski veliki teolog. Doma je bil iz Smirne v Mali Aziji, kjer je v mladosti poslušal Janezovega učenca sv. Polikarpa (49. kateheza), potem pa nekako prišel v galski Lugdunum, današnji Lyon v Franciji, kjer je postal voditelj krščanske skupnosti (škof). Prav on je med prvimi spregledal nevarnost markionizma, ki zavrača Staro zavezo, in gnosticizma, ki v evangelij vnaša nekrščanski dualizem, vse to pa zapisal v delu Zoper krivoverstva, ki ga imamo samo v latinskem prevodu. Ohranjeno je še eno njegovo delo, Epideixis oziroma Prikaz apostolskega oznanila, ki je nekakšen povzetek prejšnjega, to pa v armenščini. V prvi katehezi bomo prebrali predgovor (posvetilo in kratek opis dela), v drugi pa, kako se to delo samo začne. Upati smemo, da kmalu izide slovenski prevod v knjižni obliki.

Prva kateheza je bila na sporedu v soboto 10. junija, druga pa 8. julija 2017 ob 20:30 v novem terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Prikaza apostolskega oznanila v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek prve kateheze v formatu MP3 (desni klik, shrani kot);
na tej povezavi pa posnetek druge kateheze.

Tu pa boste lahko prvo katehezo tudi neposredno poslušali.

Tukaj pa drugo:

Preberi več

50. oddaja: Perpetua piše pred svojim mučeništvom

Perpetua (+ ok. 202) je verjetno prva krščanska avtorica. Bila je katehumena iz plemenite kartažanske družine. Skupaj s sužnjo Felicito in z drugimi so jo aretirali v preganjanjih kristjanov pod cesarjem Septimijem Severom. V ječi je zapisala, kaj se je tam godilo, neznani redaktor, očividec njihovega trpljenja, pa je njeno delo potem dopolnil s svojim pričevanjem. Tako je nastal zapis z naslovom Trpljenje Perpetue in Felicite. Njena vera je tudi danes nam lahko v močno spodbudo.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 11. marca 2017 ob 20:30 v novem terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomkov iz Trpljenja Perpetue in Felicite v formatu PDF.

49. oddaja: Polikarp piše Filipljanom

Polikarp (+23.2.156) je v mladosti poslušal evangelista Janeza; ta naj bi ga tudi postavil za škofa v Smirni (zahodna obala Male Azije, danes Izmir). Njemu je pisal sv. Ignacij Antiohijski in se mu zahvalil, ko so ga peljali skozio Smirnu na mučeništvo v Rim. Potem pa je nekaj let pred svojim mučeništvom še sam pisal Pismo Filipljanom. Zanimivo je, da Janezov učenec piše Pavlovi skupnosti, Cerkvi v makedonskih Filipih (prvi evropski krščanski skupnosti!).

Kateheza je bila na sporedu v soboto 11. februarja 2017 ob 20:30 v novem terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomkov iz Polikarpovega Pisma Filipljanom v formatu PDF.

Tu je na voljo celotno besedilo Polikarpovega Pisma Filipljanom.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

Preberi več

48. oddaja: Avguštin se spreobrne in moli

Avguštin (354-430) je znan kot veliki spreobrnjenec, ki je popisal globine svojega bitja v tem veličastnem dogajanju, ki ga je pripeljalo do globljega odnosa z Bogom; tega pa je izrazil tudi v svojih molitvah v Samogovorih in v Izpovedih.

Kateheza je bila na sporedu v soboto 14. januarja 2017 ob 20:30 v novem terminu sobotnega duhovnega večera.

Tu je na voljo besedilo odlomkov iz Avguštinovih Izpovedi in Samogovorov v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi neposredno poslušate.

Preberi več

47. oddaja: Ambrozij piše mlademu škofu

 

Besedilo v formatu PDF.

Kateheza v formatu MP3.

Direktno poslušanje kateheze, ki je bila na sporedu 14.12.2016.

Preberi več