34. oddaja: Klemen Rimski miri Korinčane

Klemen Rimski miri Korinčane

Klemen RimskiSv. Klemen Rimski (+ ok. 98) je bil tretji naslednik apostola Petra pri vodenju rimske krščanske skupnosti. Je kristjan judovskega rodu, ki dobro pozna to, kar mi danes imenujemo Stara zaveza. Dobro tudi ve, da sta rimsko Cerkev utemeljila apostola Peter in Pavel. Ko je v Korintu izbruhnil znotrajcerkveni spor in so uporniki odstavili legitimno vodstvo, je posegel rimski škof in korintske kristjane spodbudil k slogi in edinosti. To Pismo Korinčanom je edini Klemenov pristen spis, ki se je ohranil še iz prvega stoletja. T. i. Drugo pismo Korinčanom in morje legend o njem niso pristni.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 11. novembra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Klemenovega Pisma Korinčanom v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

Preberi več

33. oddaja: Hermasovo videnje stolpa

Hermasovo videnje stolpa

 

Dobri pastir

Karizmatični laik Hermas, eden iz skupine prerokov v rimski Cerkvi, po pričevanju zgodovinarjev brat papeža Pija, je imel 6 videnj in 10 podob, ko je prejel še 12 zapovedi, vse to pa popisal v spisu z naslovom Pastir, ki sodi med t. i. apostolske očete. Delo je ponekod uživalo kanoničnost: to pomeni, da so ga tam imeli za del Svetega pisma in ga brali pri bogoslužju. Teološko je sicer šibko, ima pa bogat moralni nauk in vsebuje vrsto spodbud za poglobljeno krščansko življenje v dobrodelnosti in pričakovanju Jezusovega drugega prihoda. Močna je tudi njegova cerkvenostna razsežnost.

Odlomek, ki mu bomo prisluhnili, govori o stolpu, ki predstavlja Cerkev z njenimi mnogoterimi člani. Iz podob razbiramo, kakšna je bila tedanja skupnost, obenem pa lahko najdemo tudi spodbude, kakšno naj bo naše občestvo.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 14. oktobra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Hermasovega Pastirja v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.


Preberi več

32. oddaja: Pismo Diognetu brani kristjane

Pismo Diognetu brani kristjane

požarTo delo neimenovanega avotrja s konca 2. stoletja je biser zgodnje apologetske literature, ko se je mlado krščanstvo prvič srečalo s helenističnim svetom in se postavilo zase. Ker so kristjane napadali ne le fizično s preganjanji, ampak tudi z javnim mnenjem, so ti pokazali, kaj verujejo, kako častijo Boga in kako sploh res živijo. Tako so želeli pobiti predsodke med nenaklonjeno javnostjo. Edini ohranjeni rokopis (prepis) tega dela je zgorel leta 1870 skupaj s strasburško knjižnico.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 9. septembra 2015 ob 20h.

Tu je na voljo besedilo odlomka iz Pisma Diognetu v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

Preberi več

31. oddaja: Mojzes vidi Boga v temi

Sv. Gregorij iz Nise

Mojzes vidi Boga v temi

Gregorij iz NiseSv. Gregorij iz Nise (ok. 335-394) se je rodil v svetniški družini v Kapadokiji (današnja osrednja Turčija). Brat Bazilij ga je uvajal v govorniške spretnosti, a pozneje ni šel takoj za njim v meniško življenje, ampak se je lotil posvetne kariere, toda ne za dolgo časa. Tudi on se je pridružil mnogim sorodnikom v redovnem življenju. Kot teolog je bil zelo prodoren in globok tudi v mistiki. Čeprav se je boril za pravo vero, pa se je znal dvigniti nad tedanje polemike.

Njegovo najznamenitejše duhovno delo je Mojzesovo življenje, kjer po svetopisemski eksegezi pokaže Mojzesa kot zgled duhovnega življenja za vsakega kristjana.

Kateheza, v kateri smo prisluhnili odlomku iz tega dela, je bila na sporedu 12. avgusta 2015 ob 20h.

Tu je na voljo Greorijevo besedilo v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

--- ~~~ ---

Preberi več

30. oddaja: Kasijan nas uči prositi za Božjo pomoč pri molitvi

Sv. Janez Kasijan

Božja pomoč pri molitvi

 

KasijanSv. Janez Kasijan (360-435) se je rodil ob Črnem morju v današnji Romuniji, tedaj edini latinsko govoreči deželi na Vzhodu; po doseženi odlični izobrazbi je šel s prijateljem Germanom živet kot menih v Palestino, potem pa v Egipt. V času origenističnih sporov se je leta 399 umaknil v Carigrad, kjer je postal diakon, leta 415 pa ga zasledimo v Provansi, kjer ustanavlja samostane v Marseillu. Njegovi glavni deli sta Uredbe (De institutis) in Pogovori (Collationes), v katerih podaja teologijo meniškega življenja. Z njima je močno vplival na očeta zahodnega meništva sv. Benedikta, pa tudi na mnoge poznoantične, srednjeveške in novoveške avtorje.


Kateheza, v kateri bomo prisluhnili njegovim napotkom za molitev, je bila na sporedu 8. julija 2015 ob 20h.

Tu je na voljo Kasijanovo besedilo v formatu PDF.

Na tej povezavi je mogoče prenesti zvočni posnetek v formatu MP3 (desni klik, shrani kot).

Tu pa lahko katehezo tudi direktno poslušate.

Preberi več